Høg aktivitet i området

I tillegg til å hedre de tidligere eierne og driverne ved Syndinstøga viste årsmøtedeltakerne også engasjement langt utover sakene som sto på årsmøtedagsorden.