BAGN: På Vangen på Bagn står bautaen reist til minne om kampene i Valdres i 1940. Med ordfører og en liten håndfull tilhørere til stede la Kristian Bergsund ned blomster ved bautaen for å markere fredsdagen og for å hedre alle veteranene, både fra Tysklandsbrigaden og fredsbevarende styrker under FN. Minnebautaen ble reist av Valdres forsvarsforening i 1971. Bergsund husker den dagen spesielt fordi det var siste gang han så Gudbrand Østbye, da en gammel og skrøpelig mann. Men oberst Østbye i 1940 var sjef for 4.Brigade som kom over til Valdres fra Vestlandet de dramatiske aprildagene, og som gjorde en heroisk innsats her.

De få fremmøtte på Vangen mimret litt om hvordan de husket 8.mai 1940 og gledet seg over at det var mange i bygda som husket flaggdagen.

Minnesmerket på Leira

På Leira en time senere, var 4 ordførere, en del veteraner og andre uten uniform, samlet rundt minnebautaen for de som har vært ute i internasjonale operasjoner. Ordfører Inger Torunn Klosbøle la ned blomster for å hedre alle veteraner fra 2. verdenskrig, Tysklandsbrigaden og alle andre senere internasjonale operasjoner. Hun sa 100 000 takk til de 100 000 norske menn og kvinner som til nå har bidratt i over 100 operasjoner i mer enn 40 land. Deres innsats for å sikre vår felles frihet skal ikke glemmes. Det er nå 40 år siden Norge sendte de første UNIFIL-soldatene til Libanon. Klosbøle snakket også om hvor viktig det er at alle vi her hjemme vet hva det innebærer å være ute i fredsbevarende operasjoner og at vi som samfunn evner å ta godt imot soldatene når de kommer hjem. For mange av dem kan det komme senvirkninger av opplevelsene mange år etterpå, og da er det et felles ansvar å ta vare på dem og deres pårørende. I Valdres er dette innbakt i kommunale helse- og omsorgsplaner.

Krigshistorisk landskap i Valdres

Etter blomsternedleggelsen orienterte Kristian Bergsund kort om Krigshistorisk landskap i Valdres. Det handler blant annet om å lage informasjonstavler rundt omkring i Valdres som orienterer om krigshandlingene i 1940, og veteraners innsats i nyere konflikter. Han trakk fram de nye informasjonstavlene ved Høljerast som ett eksempel. På Leira er det ønske om en tavle som orienterer om de fredsbevarende operasjonene. Bergsund oppfordret veterane til å jobbe med innholdet til tavlene til vinteren, så de kan komme opp våren 2019. Han nevnte også andre prosjekter som er på gang for å orientere yngre generasjoner om det viktige arbeidet som gjøres av norske soldater der ute.

Markering på Valdres Folkemuseum

Etter markeringen på Leira, ble det ny markering med blomsternedleggelse ved krigsminnesmerket på Valdres Folkemuseum.

Dagen ble avsluttet med en hyggelig sammenkomst i festsalen på museet for alle veteraner, ordførere og involverte forøvrig. Valdres forsvarsforening, Tysklandsbrigaden, NVIO avd. Valdres og alle Valdres-ordførerne arrangerte.