Fagernes: Det er Anne Karin Gunnarsdatter og kreftkoordinator Hege Birketvedt Eklund som vil innlede om temaet. I tillegg til at de begge har personlige erfaringer med pårørenderollen, er de fagpersoner innenfor feltet.

Pårørenderollen er universell. Det handler ikke om diagnose, men en rolle de aller fleste opplever i løpet av livet. Pårørende er som regel svært viktig ressurs for en som er syk. Det kan være ekstremt krevende, når man over tid skal koordinere, hjelpe, være tilstede døgnet rundt og kjenne på maktesløshet.

Smidig samhandling med helsetjenesten og tilstrekkelig veiledning, hjelp og avlastning kan være avgjørende når det handler om alvorlig sjukdom over tid. Det finnes ressurser og det er viktig å samarbeide om gode løsninger. Barn som pårørende er en egen gruppe det er viktig å være bevisst på. I Valdres arbeides det spesielt med tiltak for begge disse gruppene gjennom prosjekter, og møteplassen Treffpunkt og Temakafe er tilbud som nettopp skal være for å imøtekomme behov for fellesskap.

Temakafe drives av Kreftforeningens frivillige og er gratis og uformell møteplass med fast samling siste onsdag i hver måned på Vikatunet Fagernes. Alle er velkommen, sier Ida Skrindsrud – leder for Støttegruppa Kreftrammede og pårørende.