Populær kulturpris til Korvetten og Øpe hus

Av

Korvetten og Øpe Hus på Bagn mottok Sør Aurdal kommunes kulturpris for 2019.