Fest med norsk matkultur på programmet

Av

Denne uka var ca rundt 50 påmeldte gjester fra mange ulike nasjoner samlet til festmiddag i glasshuset på Sør Aurdal ungdomsskole. Vertskap var Sør-Aurdal Røde Kors omsorg.