– Eg fekk lyst til å byggje den optimale høgtalaren, så eg fekk tak i eit par stikkrenner, og sette i gang

Kåre Leite, Vestre Bagn, fødd 1957