– Arbeid har vore ein stor del av livet mitt

Jarle Byfuglien, Bakkebygdé, Etnedal, fødd 1969