– Eitt av banda eg er med i, har vore oppvarmingsband for Robert Plant

Bjørnar A. Bjørnstad, Hedalen, fødd 1990