– Det å få sjå kor glade og takksame foreldra mine vart, er den beste løna eg kunne fått

Øyvind Magistad Berge, Øvre Røn, fødd 1945