– Draumen er å kome inn på fylkestinget, så eg kan få moglegheit til å påverke korleis det nye Innlandet skal bli

Bergljot Oldre, Oslo/Ryfoss, fødd 1998