Møk­ka skal vekk: Tre unge vald­ri­sar var med og fann opp høg­trykks­spy­lar til spal­te­golv

Tre­klø­ve­ret Øy­vind Mag­nus Øverby (He­da­len), Hans Ole Grims­rud (Beg­na­da­len) og Øy­vind Tel­stø (Et­ne­dal) har gjort det kjem­pe­skarpt i kon­kur­ran­sen Ungdomsbedrifter i Ungt En­tre­pre­nør­skap i Øst­fold.