Montessoriskolelærer Silje fikk gode opplevelser gjennom heimeundervisning: – Jeg mener koronatiden har bidratt til å slå et slag for de introverte i skolen og samfunnet for øvrig

Silje Strand er kontaktlærer for 13 elever på 5. til 7. trinn ved Ulnes Montessoriskule. To måneder med heimeundervisning har gitt læreren en tettere relasjon til elevene, og erfaringer hun vil ta med seg videre i læreryrket.