VANG: Med mange ulike instrument ga dei publikum eit innblikk i ulike musikktradisjonar i Marokko, frå ørkenliv og transeritual til arbeidssongar knytt til landbruk.

I tillegg framførte bebuarar ved Vang mottakssenter, elevar ved Vang læringssenter, skotske Alistair Peters og vangsgjelding og diktar Bjørn Skøre, kjærleiks-dikt på sine morsmål - fleire av dei hadde skrive desse sjølv.

Nokre var også omsett til norsk og vart synt fram på lerret under framføringa, slik som dette av Lammi Begna Rajela frå Etiopia:

Folk har mange helter -
Det gir en modell for å lykkes i livet;
For meg er den helten min mor -
som tok imot mine problemer, bekymringer og spenninger for seg selv,
Å ga meg kjærlighet, lykke og fred -
Du fortalte meg mitt mål -
hvor jeg skulle nå Hvordan erobre livet -
hvor suksess venter på meg.
Men i dag ... Din sønn er langt borte;
Veldig langt borte, over mange åser og hav, men mitt hjerte er med deg.
Lenge leve moren min -
Jeg sverger i kjærlighet...
Hvem er bedre enn mor?