Motordur og miljødriv

Motordur og miljøbevissthet er kanskje ikke ordene man raskest kobler sammen. Nylig ble imidlertid Bilservice Valdres første bilverksted med Miljøfyrtårn-bevis i Nord-Aurdal.