Ord som forpliktar

Av

I desse dagar blir det arbeidd fram ein ny organiseringsmodell for musikksatsinga i Innlandet – Musikk i Innlandet. Fleire byar har lansert kandidaturet sitt i kampen om å bli hovudkvarter for eit nytt kompetansesenter for musikk. Det gjeld dei store byane i regionen, fyrst og fremst Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum, men òg utkantbyen Fagernes.