Lærar Harald Høyvik i Nord-Aurdal kulturskule tok med seg elevane Astrid Rosendal, Tinde Nythun Helle og Ronja Kvalnes til Valdres folkemuseum. Der spelte dei då prisen Årets bedrift vart delt ut.