Mye usikkerhet rundt vatn- og avløpsplan for Lenningen

Det vil koste anslagsvis 300.000 kroner for hver fritidsbolig å få ferdigstilt vatn og avløpsplanen på Lenningen. Det kaller rådmann Kai Egil Bachér dyrt.