Myrli spur­de om fer­dig­stil­ling av E16 i Øye – Hareide: Må­let er fer­dig­stil­ling til fe­rien

No har også sam­ferd­sels­mi­nis­ter Knut Arild Hareide fått tun­nel­fa­de­sen på E16 i Øye på sitt bord.