Nord-Aurdal: Onsdag kom det et skriv til alle foreldre og foresatte i Nord-Aurdal.

Fire dager på, en dag hjemme

«Etter en forsiktig gjenåpning av skolen, har vi etter befaring og godkjenning av klasserom/lokaler sammen med kommuneoverlege og kommunalsjef, bestemt at vi åpner opp for alle elever fire dager per uke fra og med torsdag 28. mai 2020. Elevene vil være i sine vanlige klasser og følger ordinær timeplan. Elevene får hjemmeundervisning onsdager fram til sommerferien.

Grunnen til at det blir hjemmeundervisning onsdager, er blant annet at det er valgfag annenhver uke og vi kan ikke blande elevene på tvers av klasser og trinn.

I språkfag vil elevene sitte i sine klasserom, men ha opplegg fra sin språklærer som er tilgjengelig på skolen. Elevene kan ikke blandes i språkgruppene, så lærerne gir opplegg og kan oppsøke elevene i de rommene de sitter», skriver rektor Elisabeth Bråten i brevet.

«De elevene som har hatt tilbud på skolen utover de faste dagene for klassen, får fortsatt tilbud om å være her på onsdager», skriver rektor.

Full skoleuke på NABS

I e-posten skriver er det også med informasjon om de andre skolene i Nord-Aurdal: «Barnehagene vil ha normal åpningstid (som før korona) fra tirsdag 2. juni 2020. Nord-Aurdal barneskole ønsker alle elevene velkommen tilbake til full skoleuke fra tirsdag 2. juni», men her skal 6. trinn skal hovedsakelig ha tilhold på rådhuset.

Lag og foreninger tilknyttet Nord-Aurdal frivilligsentral kan gjenoppta aktivitetene fra og med tirsdag 2. juni og ut juni etter avtale med Tor Sagbakken.

Smitteverntiltak

Rektor skriver også om smitteverntiltak: «Elevene har faste plasser i fast klasserom. Håndvask skjer etter oppdaterte hygieneråd. Hyppig renhold av toaletter og fellesarealer som trappeganger. Styrt inn- og utgang fra/ til friminutt. Adskilte utesoner i friminutt med forsterka inspeksjon. Elevene har med egen mat og drikke.

Alle med symptomer eller som er syke må være hjemme, og ha vært symptomfrie en dag før de kommer tilbake til skolen», står det i brevet.

Skolebuss med regler om plassering

«De elevene som kan gå, sykle eller sitte på med foresatt til og fra skolen, oppfordres til å gjøre det. Ellers går skolebuss som vanlig, men elevene må følge tidligere utsendt regel om plassering i bussen.