Nå blir det helt vilt

Av

Vi mennesker deler denne kloden med milliarder av andre vesen, noen store og velkjente, og andre så små at vi ikke vet om dem. Alt vi trenger for å leve gode liv avhenger av at de er til stede. Nå er mange av artene på kloden i ferd med å bli utryddet. Leveområdene deres står i fare for å gå tapt. Rewilding, eller på norsk gjenforvilling handler om å tilbakeføre natur til sin opprinnelige, ville tilstand.