Nå er disse på "skattejakt" i Nord-Aurdal kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Sel­ska­pet Ver­di­takst AS er i gang med re­tak­se­ring av ei­en­dom­me­ne i Nord-Aurdal kom­mu­ne. De star­tet opp man­dag, men da var ver­ken ves­ter og id-kort klart. Nå er de for­skrifts­mes­sig "mer­ket", men kom­mu­nen har slitt teknisk med å sende ut in­for­ma­sjons­bre­vet til innbyggerne.