VANG: Fylkeskommunens entreprenør har jobbet med masseutskifting og har skiftet stikkrenner etter flommen som skjedde i slutten av juli, og i den forbindelse har vegen vært stengt store deler de tre siste ukene.

– Det vil til tider fortsatt foregå noe vegarbeid på strekningen, som kan medføre mindre forsinkelser, sier byggeleder Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune.

I uke 34 skal det skiftes stikkrenner på fv. 2510 Liagardsvegen og fv. 2516 Tørpegardsvegen.

Arbeidet i Liagardsvegen utføres først, og det må påregnes noe ventetid i perioder mens arbeidene pågår. Ved stikkrenneskift på fv. 2516 Tørpegardsvegen vil vegen bli stengt under arbeidene. Omkjøring blir da om fv. 2510 Hensåsvegen.