Stor etterspørsel på attraktiv elgjakt gjør at mange får nei etter trekninga hos Statskog. Men kvotene er større enn det mange av jaktlagene tar ut. Dermed byr det seg nå attraktive muligheter, skriver Statskog i en pressemelding.

Ned mot hundrelappen

Seinere i jaktsesongen åpnes imidlertid de samme attraktive områdene for alle. Prisen for å jakte er fra 250 kroner og ned mot 100 kroner per dag.

– Jaktlagene som har vært ute tidligere i høst, har ikke greid å ta ut hele kvoten. Dermed kan vi gi enda flere jegere gleden av å jakte på områdene våre, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Godt for mangt

En jeger kan kjøpe et dagskort til 250 kroner og ha et stort elgjaktterreng til disposisjon. Ønsker du å jakte sammen med flere, er prisen 100 kroner for tilleggskort. Snittprisen for gjengen som jakter blir dermed mellom 100 og 250 kroner per person.

– Her får vi til å gjøre attraktiv jakt tilgjengelig for enda flere. Det er også godt for rekruttering og forbedrer forvaltninga av elgstammen, sier Breisjøberget.

Samme regler gjelder

Det selges ett kort for ett terreng per dag. Man kan ha med så mange på tilleggskort som man ønsker. Samme regler for jakt (oppskyting, ettersøk, rapportering mv.) gjelder også for disse jaktkortene.

Systemet med grunnpris gjelder ikke i denne ordninga. Lykkes man med å felle elg, er det ordinære kilospriser. Jaktkortene er tilgjengelig på inatur.no.