Nå har Paulsen fått nok og spør om folk holdes for narr

– Vi for vår del avslutter vår entusiastiske og standhaftige innsats med å lyse fred over minnet om det seiglivede Restasfalteringsprosjektet i Liagardane, skriver vegforkjemper Jan B. Paulsen i et følelsesladet innlegg som gjengis i sin helhet i avisa Valdres.