SLIDRE: – Dette er kjempegøy, og veldig stort for oss, sier daglig leder i Weisstech, Vegard Hammerstad, og gründer og operativ leder Philip Aspholt-Weisser.

Torsdag var de og systemutvikler Magne Grihamar på plass i kommunehuset i Slidre for å sette opp systemet, samt gi vernepleiere i miljøarbeidertjenesten en innføring i bruken av det nye verktøyet.

Dekker et behov

Leder for miljøarbeidertjenesten i Vestre Slidre, Stine Schlytter, forteller at de lenge har hatt behov for et fagsystem som er bedre tilpasset jobben de gjør enn det de har i dag.

– Journalsystemet vi har nå kan sammenliknes med å ro en båt med én åre. Det er ikke godt nok til å ivareta alle tjenesteområder. Vi har behov for å samle all informasjon på et sted, sier Schlytter.

– Det å drive faglig målretta miljøarbeid krever ganske omfattende administrasjon. Det blir mye ark og ringpermer, med alle utfordringer det kan gi, blant annet med tanke på lovverk om informasjonsplikt, personvern og taushetsplikt. Ikke minst er det veldig plasskrevende. Sett opp mot «tid og tilhøve», og at vi nå er i 2020, så kreves det et verktøy som er moderne, påpeker hun.

– Omhu er en programvare som imøteser alle våre ønsker.

Enklere samhandling

Med Omhu får miljøarbeidertjenesten et digitalt, skylagringsbasert journalsystem som kan brukes på nettbrett og smarttelefon, som Weisstech tilpasser behovet i tjenesten.

Appen legger til rette for enklere koordinering og samhandling mellom alle involverte tjenesteytere, alt fra kommune- og spesialisthelsetjeneste til nav, leger og fysioterapeuter, samt foreldre og pårørende med videre. Omhu samler kort fortalt all informasjon om tjenestemottaker på ett sted.

– Det vil forenkle vår arbeidshverdag veldig, blant annet fordi vi slipper å registrere alt i skjemaer, som det blir mange av i løpet av en dag. Det som også er bra er at det vil spare oss arbeidet med å legge inn alt digitalt etterpå. Det er ressurskrevende å gjøre en jobb to og tre ganger. Nå vil vi kunne legge alt inn direkte, sier systemansvarlig, Else Bråten.

Hun understreker at det vil være en stor fordel at man har tilgang til hele systemet fra der man er, og ikke minst at nødvendig informasjon er tilgjengelig gjennom tilpassa tilganger for alle de ulike aktørene som er tilknyttet en tjenestemottaker.

– Ikke alle kan lese i permen samtidig, påpeker Bråten.

– Veldig kult

– Det er vårt mantra at Omhu skal være et verktøy som løser et helhetlig behov for planlegging, tilrettelegging, samhandling, rapportering og evaluering, gjennom et helt liv for tjenestemottakeren, sier gründer Philip Aspholt-Weisser.

Målet er å optimalisere tjenesten, og i sum å gjøre hverdagen bedre for personene som mottar tjenester, og også deres pårørende,

– Jeg har selv jobba i tilrettelagte tjenester i en del år, og det er gjennom utfordringene jeg kjenner fra arbeidet her i Valdres jeg fikk inspirasjonen til å utvikle Omhu. Derfor syns jeg det er veldig kult at lokalmiljøet nå tar det i bruk, smiler Aspholt-Weisser.