INNLANDET: Den heldigitale folkeavstemminga skal være med å påvirke fremtiden til det nye storfylket som ble opprettet 1. januar 2020.

Regjeringsskiftet høsten 2021 sørget også for muligheten til å reversere sammenslåingene der dette var ønsket.

HER STEMMER DU

Folkeavstemningen er digital. Du kan stemme fra både datamaskin, nettbrett eller telefon så lenge du har tilgang til internett.

For å stemme, må du har elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få på plass.

De vanligste formene for elektronisk ID er MinID eller BankID. Alle som fyller 16 år i 2022 har stemmerett ved dette valget.