Tilbudet ved Valdresklinikken drives etter anerkjent modell med svært gode resultater. Nå er tilbudet ved den unike institusjonen i fritt spill.

Det henger sammen med at regjeringa fra årsskiftet opphevet ordninga med fritt behandlingsvalg. Samtidig sa helseforetaket Helse Vest opp avtalen om kjøp av de ti behandlingsplassene de har hatt i Aurdal noen år nå. Dermed står Valdresklinikken tilbake med elleve plasser som Helse Sør-Øst har avtale på.

Det sier seg selv at det kaster behandlingsinstitusjonen ut i en stor usikkerhet som per nå ser veldig skummelt ut for dem. Etter hvert som tida har gått og forskjellige løsninger er lansert, er alt foreløpig veldig, veldig uklart. Elleve behandlingsplasser er neppe drivverdig når de har kapasitet til å behandle godt over det dobbelte med pasienter.

Et nærliggende scenario kan være at klinikken må stenge dørene eller framover drive en improvisert drift, om det i det hele tatt er gjennomførbart. Konsekvensene av en eventuell avvikling er dramatiske. For lokalsamfunnet, sjølsagt, som kaster på havet kompetansearbeidsplasser for et tilbud som er etterspurt. Enda verre er det nødvendigvis for dem som rammes, de som står i kø for en behandlingsplass. Pasientgruppa med rus- og psykiatrilidelser vet vi er økende all over.

Et steinkast fra den private stiftelsen Valdresklinikken ligger Aurdal DPS, psykiatrisk behandlingsinstitusjon i regi av Sykehus Innlandet. Den er som kjent bestemt avviklet til fordel for et dagtilbud som skal drives ut fra VLMS på Fagernes. Haken er bare den at tilbudet i Aurdal allerede er betydelig nedskalert i påvente av en utbygging på VLMS.

Det er neppe noen overdrivelse å påstå at Aurdal avvikles etter sterkt press fra Sykehus Innlandet initiert av å spare penger. Vi har inntrykk av at kun de færreste med innsikt i problematikken har tro på at erstattertilbudet blir bedre enn tilbudet som har vært den krevende pasientgruppe til del i Aurdal.

Haken er den at utbyggingsplanene på Fagernes er stilt i bero på grunn av at kostnadene blir høyere enn hva Sykehuset Innlandet kan fikse. Innlandets sykehusdrift er som kjent inne i en økonomisk hengemyr etter tidenes økonomiske overskridelser i fjor. Valdresklinikken hadde sett for seg at de kunne flytte inn i lokalene i Aurdal når de tømmes til fordel for flyttinga til Fagernes.

Nå flyter det meste. Vi kan ikke annet enn nære frykt for den lidende part, pasientgruppa, de som sliter med rus i kombinasjon med alvorlige psykiske lidelser. Ei gruppe det berettiget har vært mye oppmerksomhet rundt i Valdres i den seinere tid. Pasientene er ubetinga den tapende part.

Faktisk er ikke en, men to institusjoner og tilbudet de står for i fri flyt om dagen. Det krever øyeblikkelig handling, spør du oss. Vi kan ikke ytterligere akseptere at en voksende og svært krevende pasientgruppe taper hele vegen. Vi har heller ikke arbeidsplasser å miste i vår skjøre region.

Les også

Det er gode grunnar til å spørje om det psykiske helsevernet i Valdres er godt nok