Gå til sidens hovedinnhold

Nå må retten til heltid lovfestes!

I altfor mange år har vi kjempet for retten til hel stilling. Fagforbundets ferske medlemsundersøkelse viser at vi er langt ifra målet.

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

24 prosent av medlemmene som har svart på undersøkelsen i gamle Oppland fylke sier at de ønsker større eller hel stilling. Her har arbeidsgiver en unik mulighet til å sikre seg nødvendig arbeidskraft, som allerede har den nødvendige kunnskapen og kompetansen som trengs i kommunene. Det henger ikke på grep at kommunene etterlyser arbeidskraft og samtidig ikke bruker den arbeidskraften de har tilgjengelig.

Av de av våre medlemmer som ikke ønsker større eller hel stilling, så svarer 42 prosent i gamle Oppland at det skyldes arbeidsbelastning på jobb. Disse tallene viser at det må gjøres noen grep for å sikre nødvendig arbeidskraft for fremtiden, og da er heltid en del av løsningen slik at grunnbemanningen økes. Når arbeidsbelastningen er en så stor del av årsaken til såkalt «frivillig» deltid, så har arbeidsgiver et ansvar!

Deltidsproblematikken er i all hovedsak et kvinneproblem, og en av våre største likestillingsutfordringer. Uten en lønn å leve av, så vil det være svært vanskelig å kunne være økonomisk selvstendig. Det vil være krevende å forsørge seg selv og familien.

Koronapandemien har vist at deltidsproblematikken er en stor utfordring med tanke på smitterisiko. Ansatte i hele stillinger bidrar til økt kvalitet i tjenesten, brukerne får færre ansatte å forholde seg til, og de ansatte får utøvd faget sitt jevnlig, noe som også gir grunnlag for faglig videreutvikling.

Kommunene trenger at staten er med og tar ansvar for et heltidsløft og legger til rette for at det skal være mulig. Derfor har Fagforbundet Innlandet fem krav til en ny regjering:

  1. Lovfestet rett til heltidsstilling
  2. Midler i statsbudsjettet til heltidskultur i kommunene
  3. Ansettelser skal skje i hele stillinger, og deltidsansettelser er unntak fra hovedregelen.
  4. Offentlige virksomheter skal utlyse hele stillinger. Deltidsstillinger må begrunnes spesielt.
  5. Nei til profitt på velferd. Pengene skal heller gå til flere hele faste stillinger.

Er du enig i at heltid er viktig, bruk stemmeretten!

Kommentarer til denne saken