Nå skal elever og lærere på Valdres vidaregåande skule holde varmen fra jordvarme hentet 291 meter under bakken

Rehabiliteringa av Valdres vidaregåande skule på 150 mill. kroner innbefatter også overgang til vannbåren varme til oppvarming av alle bygg tilhørende den videregående skolen. Nå er Valdres Brønnborring i full gang med å borre, nærmere 300 meter ned i bakken.