– Når ein kjenner seg liten og sårbar, får ein sjå kor mykje det betyr å ha nokon som bryr seg om deg

Odd Erland Kvannefoss, Tisleidalen, fødd 1953