– Når er nok natur- og turområder nedbygd?

- Arealnøytralitet bør vurderes, for å stanse arealforbruket. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.