Gå til sidens hovedinnhold

Når skal de såkalte «Hellandshaugene» bli til ny veg?

I forbindelse med utsprengningen av Bagnskleivtunnelen ble det etablert et «mellombels deponi» langs fylkesveg 220 Reinlivegen. Deponiet var et samarbeidsprosjekt mellom fylket, Statens vegvesen, Skanska og Sør-Aurdal kommune med daværende ordfører Kåre Helland i spissen.

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Deponiet skulle senere benyttes til utbedring av fylkesvei 220, og dette skulle skje i løpet av 2020, ble vi fortalt. Nå er året 2021 i ferd med å løpe ut, og «Hellandshaugene» ligger fortsatt urørt.

Utfyllingen var et enormt naturinngrep som det vil ta mange år å utbedre uansett hvordan fylkesveg 220 utformes i framtiden. Det ble fylt opp med over 150 000 kubikkmeter sprengstein i to store hauger. Nederste del av vegen ble imidlertid raskt utbedret, men resten av vegen helt opp til kysset med Liagrendvegen, gjenstår.

I avisa Valdres 11. desember kunne man lese at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreslått bevilget 50 millioner koner til utbedringer av fylkesvegene i Innlandet. Innlandet fylkeskommune eier, drifter og utvikler 6800 km veg. «50 millioner kroner er dessverre ikke mye når etterslepet er såpass stort», uttaler leder for Hovedutvalget for samferdsel Stein Tronsmoen, og han fortsetter: «Pengene vi nå foreslår avsatt til fylkesveg skal gå til utbedring av og dekke på vegene».

Så la oss håpe at det drypper noe på fylkesveg 220 også, selv om etterslepet er stort og vegen må konkurrere med et antall andre veger.

Nå er ikke Kåre Helland lenger ordfører, men det antas at også nåværende ordfører i Sør-Aurdal kommune er interessert i å få vekk det «mellombels deponiet» og få fart på utbedringen av fylkesveg 220. I alle fall er mange av oss som benytter fylkesveg 220 lei av å se de store fyllingene. Så kjære fru ordfører; bruk makta di og få fart på utbedringen!

Kommentarer til denne saken