INNLANDET: Den nye regjeringa åpner for at fylker som er slått sammen kan løses opp igjen, og diskusjonen er også i gang i Innlandet.

NRK skriver at InFact AS har gjennomført en undersøkelse på vegne av Senterpartiet, der 1205 personer i Innlandet har blitt spurt om de vil løse opp igjen fylket.

Der svarte 46,7 prosent ja, 31,9 prosent nei og resten «vet ikke», ifølge NRK.

Kan søke om deling

NTB melder at et brev med viktige frister er sendt fra regjeringen til tvangssammenslåtte kommuner og fylker, som nå kan søke om deling. Fristen er satt til 1. mars 2022.

Brevet inneholder viktig informasjon om frister og prosess framover, opplyser regjeringen.

Må vente minst to år

Kommunene og fylkeskommunene som skal sende søknad, må utrede hva en deling vil bety for innbyggerne og for samfunnsutviklingen, opplyser kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det tidligste tidspunktet nye, delte kommuner og fylker kan tre i kraft, er 1. januar 2024, ifølge NTB.

Les også

Bør Innlandet splittes i to?

Les også

Blir Valdres litt borte i Innlandet?