Mange har fått med seg at en bred allianse av berørte har skrevet brev til kommunestyret og formannskapet i Øystre Slidre om Framsyn Fritid AS (FF) sin plan om å bygge 180 fritidsboliger i LNF-område på Liahaugstølen. I brevet går de i rette med FF når selskapet argumenterer med at det meste av eksisterende bebyggelse på Beitostølen er oppført i tidligere LNF-område. Forfatterne av brevet mener dette er å snu problemstillinga på hodet. Tidligere utbygging er tvert imot et sterkt argument for å ta vare på fortsatt urørte LNF-områder på Beitostølen for framtida.

Jeg vil utdype dette ved å bruke et bilde: Dette argumentet for å bygge ut 67 dekar på Liahaugstølen er som om OBOS skulle foreslå å bygge boliger i Frognerparken i Oslo fordi hele det bebygde området rundt parken er tidligere natur- og jordbruksområde.

Nå er FFs Tor Oxhovd på banen igjen med samme argumentasjon – denne gang som daglig leder i Stølslie Biovarme AS. Selskapet fikk nylig ja i Formannskapet til sin søknad om å utvide biovarmeanlegget til tross for at det innebærer nedbygging av ei myr. Formannskapets begrunnelse – behov for mer bioenergi i området – er i det minste et relevant argument. Så får det heller være en annen diskusjon hvorfor anlegget måtte legges til et myrområde og nær et boligfelt. Oxhovds argument, gjengitt i avisa 20. april, er derimot til forveksling lik argumentet for å bygge ut Liahaugstølen, og stadig like dårlig: Han viser til andre prosjekt på Beitostølen «som byggjer på myr eller torv-rik jord». Moralen er tydeligvis «Hvorfor kan ikke jeg nedbygge myr når andre har gjort det?» Men dette er altså – som for Liahaugstølen – å snu problemstillinga på hodet.

Statsforvalteren i Innlandet (da Fylkesmannen) slo i fjor sommer generelt fast at myr er viktig for naturmangfold og klima. Det ble listet opp tre gode grunner til å ta vare på, og restaurere, myr:

– Intakte og restaurerte myrer er karbonlagre, de tar opp CO2 fra lufta.

– Myra er viktig levested for en rekke insekter, planter og fugler.

– Myrene har flomdempende effekt siden de suger opp og forsinker vannet ut i vassdragene.

Å bygge ned LNF-områder og myrer er aldri miljøvennlig. Det hjelper ikke hvor mye personene bak FF skryter av sitt eget miljøengasjement og pynter bruden på Liahaugstølen med solcellepanel og biovarme.

Trond A. Lie, Stølslie