Når vart det laga tun­nel på gam­le E68 i Bagnskleive?

Vis­ste du at det var veg­tun­nel på gam­le E68 i Bagnskleive før den nye Bagns­kleiv­tun­ne­len vart opna i 2019?