– Vi ble fort enige

Olav Wangensten kjøpte vaskeribygget midt på 1990-tallet. Bygget huset Kiwi-butikk i 15 år.