Tjukk ordrebok for i3 Element. Vurderer to skift for å møte etterspurnaden

Av

Det er full produksjon og fleire store leveringar på gang for i3 Element i Vang.