Arbeidsplasser er noe av det viktigste hvis vi skal klare å få befolkningsvekst eller klare å opprettholde det folketallet vi har. Flere arbeidsplasser genererer også mer i inntekt til kommunen og gjør oss til en mer attraktiv kommune å bo i.

De kommunale skattene og avgiftene i kommunen er høye. Ved budsjettfremleggelsen i kommunestyret foreslo FrP å opprettholde dagens nivå fremfor en økning. Dessverre fikk vi ikke flertall for dette.

Ta hele Nord-Aurdal i bruk

På sikt ønsker jeg å jobbe for å få ned de kommunale skattene og avgiftene. Blant annet eiendomsskatt er noe jeg vil jobbe for å få redusert og på lengre sikt å få helt bort. Prisene på det meste har gått veldig opp siste tiden og rammer hardt de fleste og spesielt bedrifter og dem som har minst. Derfor mener jeg kommunen, så godt det lar seg gjøre, skal bidra med å ikke ta inn mer skatter og avgifter enn absolutt nødvendig.

Mye er positivt i Nord-Aurdal kommune. Jeg mener vi heldige som har såpass mye turister og folk som har hytte rundt omkring i hele Valdres, som står for mye av omsetningen i butikker i hele kommunen. Dette har skapt arbeidsplasser og inntekter til kommunen og ikke minst utvikling.

Å vere med i kommunepolitikken kan vere tidkrevande og frustrerande

En viktig sak vil være å jobbe videre med å få E16 ut av Fagernes sentrum. Da det spesielt om sommeren er veldig mye trafikk, som kunne gått utenom og gjort at det ble bedre flyt i trafikken. Det hadde også gjort det lettere å komme videre med utviklingen av Fagernes.

Det er utrolig viktig at vi nå er på (Valdres)banen

Verdig eldreomsorg er noe av det jeg syns er mest viktig. Det er bra kommunen har satt opp nytt bygg i Aurdal. De som jobber i helsevesenet gjør en utrolig viktig jobb og jeg mener at her bør det ikke stå på ressursene.

Psykisk helse er også noe som er meget viktig, her har vi blant annet Garasjin i Aurdal som er et samlingspunkt for mange. De har satt fokus på dette og gjør en kjempejobb. Jeg tenker at her får vi aldri gjort nok, og tenker kommunen bør finne eller støtte flere tiltak for å sette fokus på dette.