Valdres har fått to nye naturreservat

Islandselve og Øystre Slidreåne er to nye naturreservat i Valdres. Vernet er et steg mot målet om vern av ti prosent av skogarealet. I områdene Islandselve og Øystre Slidreåne vernes viktig bekkekløftnatur.