Naturforkjemperen

Det er en ting som opptar Rolf-Erik Poppe (39) mer enn noe annet: Naturen er under press og bygges ned bit for bit. Snart vil det ikke være villmark igjen. Med dette følger alvorlige, irreversible konsekvenser.
Publisert