Sjekker lovligheten av snarefangst

Det er satt ut rypesnarer langs et skuterspor nær Hødenstølen i Øystre Slidre. Lovligheten sjekkes nå av kommunen.