Kartlegger trua arter og natur langs vassdrag i Valdres

På vegne av Miljødirektoratet vil det nå bli gjennomført en kartlegging av trua arter og natur i to utvalgte områder rundt Strandefjorden og Slidrefjorden.