Naturvernforbundet er kritisk til gaupejakta

Artikkelen er over 1 år gammel

– Det lille overskuddet av gauper som lokalt finnes i Oppland og i Midt-Norge blir nå skutt fordi rovdyrnemndene og miljømyndigheten åpner for uforsvarlig høye jaktkvoter i disse to regionene, mener Naturvernforbundet.

DEL

Dette skriver Naturvernforbundet på sine nettsider:

"Naturvernforbundet mener at gaupejakta er i strid med Stortingets politikk. Den norske gaupebestanden er inne i en svært alvorlig utvikling. For femte år på rad ligger bestanden langt under det målet Stortinget har vedtatt på 65 årlige ynglinger, omkring 400 gauper. I 2017 ble det kun registrert 55 ynglinger i hele Norge. Det betyr at vi bare har i overkant av 300 gauper."

– Uakseptabelt

– At Norge ikke når Stortingets vedtatte mål skyldes mange år med altfor høye kvoter og altfor hard avskyting av gaupe. I vinter kan ytterligere 38 gauper skytes. Det er helt uakseptabelt, sier Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet.

På Norsk rødliste 2010 ble gaupa plassert i kategorien sårbar. På rødlista som kom i 2015 ble den regnet som sterkt truet.

Felles gauper i Oppland

Gaupebestanden i region 6, Midt-Norge og region 3, Oppland ligger over regionalt mål, men alle andre steder ligger gaupebestanden langt under bestandsmålet, skriver Naturvernforbundet.

– Det er heldigvis mange regioner som ikke åpner for gaupejakt i vinter. Likevel kan det nå skytes 38 gauper, hovedsakelig i Midt-Norge og Oppland. Naturvernforbundet mener at den bit-for-bit-forvaltningen som praktiseres i rovdyrforvaltningen er svært uheldig.

Det lille overskuddet av gauper som lokalt finnes i Oppland og i Midt-Norge blir nå skutt fordi rovdyrnemndene og miljømyndigheten åpner for uforsvarlig høye jaktkvoter i disse to regionene. Nedskyting her fjerner muligheten for at gauper fra Midt-Norge og Oppland kan vandre til områder med lite eller ingen gauper, for å bidra til nødvendig bestandsøkning i resten av landet, uttaler Naturvernforbundet.

330 dyr i Norge

Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. De skriver at gaupebestanden ble i 2017 beregnet til cirka 330 dyr i Norge, ut fra 55,5 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta i 2017.

Artikkeltags