– Vil skyte flere ulver enn det er i området

Ulv: Naturvernforbundet mener det heller ikke finnes juridisk grunnlag for en så høy kvote, skriver de i en pressemelding. 
- Det bryter med Stortingets rovdyrpolitikk, med Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven, uttaler Naturvernforbundet.

Ulv: Naturvernforbundet mener det heller ikke finnes juridisk grunnlag for en så høy kvote, skriver de i en pressemelding.  - Det bryter med Stortingets rovdyrpolitikk, med Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven, uttaler Naturvernforbundet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Naturvernforbundet har klaget vinterens lisenskvote på 12 ulver utenfor ulvesonen inn til Klima- og miljødepartementet. – Dette er ren utryddelsespolitikk. Kvoten er mye høyere enn antall ulver som faktisk finnes i området, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet,

DEL

Norge: – Det sier seg sjøl at dette er useriøst og bidrar til en unødvendig konfliktøkning i en allerede sterkt betent sak. Dette vedtaket er i strid med kunnskapsgrunnlaget. I moderne naturforvaltning skal det aldri settes jaktkvoter som er mye høyere enn antall dyr som finnes i jaktområdet, sier Håpnes.

Uttaler seg: Arnodd Håpnes, fagleder for  naturmangfold i Naturvernforbundet.

Uttaler seg: Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet. Foto:

- Ikke juridisk grunnlag

Naturvernforbundet mener det heller ikke finnes juridisk grunnlag for en så høy kvote, skriver de i en pressemelding.

- Det bryter med Stortingets rovdyrpolitikk, med Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Det er også i konflikt med den norsk-svenske avtalen om på bevare genetisk viktige ulver. Naturvernforbundet mener også det er svært uforsvarlig at nemndene fjernet en foreslått beskyttelsessone til Deisjøflokken, en flokk som lever inne i ulvesonen, men som kan streife utenfor. Fredede ulver fra denne flokken risikerer nå å bli skutt på lisensjakt utenfor ulvesonen, slik det også skjedde sist vinter, uttaler Naturvernforbundet.

- Provokasjon

– Dette er en ren provokasjon fra nemndene, som med dette snikåpner for at fredede ulver med tilhold hovedsakelig inne i ulvesona kan skytes, sier Håpnes.

Naturvernforbundet skriver videre: Stortinget har ikke vedtatt at all ulv utenfor ulvesona skal avfredes og drepes, men kun sagt at terskelen her skal være lavere for å skyte dyr som utgjør skadepotensiale. I tillegg har Stortinget vedtatt et todelt mål der rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte.

– Nemndene unnlater å forholde seg til juridiske forpliktelser, det todelte målet og de generelle prinsippene i rovdyrpolitikken som Stortinget har vedtatt. Dette er sterkt konfliktdrivende og en omkamp om rovdyrpolitikken som nemndene dessverre har gjort til sitt varemerke, konkluderer Håpnes.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken