Framdrift for nye Nord-Aurdal ungdomsskole og Valdreshallen