I 2022 ble 557 personer anmeldt for bedrageri av til sammen 97 millioner kroner. Det er en økning på 14 millioner kroner sammenlignet med 2021.

De fleste, 512 personer, ble anmeldt for å ha unnlatt å informere Nav om at de har arbeid og inntekt, og hadde derfor ikke rett på stønad eller har fått for mye utbetalt i stønad.

«Dette utgjør til sammen 88 millioner kroner», skriver Nav i en pressemelding om statistikken.

De 12 største sakene var på over 400.000 kroner i anmeldt beløp.

I Innlandet ble totalt 45 personer anmeldt. Totalsummen for samtlige i fylket var drøyt 7,4 millioner kroner.

Det er en økning fra 28 personer for hvert av årene 2020 og 2021. Beløpene var da på til sammen henholdsvis 4,1 og 4,5 millioner kroner.

Dette innebærer at både antall anmeldte personer og beløp har økt i omfang i Innlandet i løpet av det siste året.