Den nye NAV-di­rek­tø­ren vil møte Vald­res-ord­fø­rer­ne, men avviser ikke kutt på mellom 3,5 og 3,9 stillinger

Avisa Vald­res fikk man­dag en prat med den fungerende NAV-di­rek­tø­ren i Inn­lan­det, Hans Pet­ter Emil­sen, som sier til avi­sa Vald­res at pro­ses­sen ikke er fer­dig, men be­kref­ter at det lig­ger an til et kutt i stil­lin­ger hos NAV Vald­res.