Vi må ha et sunt arbeidsliv der vi også ivaretar de som står utenfor arbeidslivet. Senterpartiet er kritisk til hvordan regjeringspartia håndterer NAV-skandalen, som har blitt kjent som NAV-saka som kom fram for to år sia. Hundrevis av NAV-brukere over hele landet veit ennå ikke om de har brutt loven eller ikke når de her reist i EØS land mens de mottok ytelser fra NAV. Regjeringa bidrar ikke til å rydde opp.

Nylig gikk flertallet i Stortinget inn for at mottakere av sykepenger må oppholde seg i Norge, og arbeidsministeren innrømmer at dette åpner for videre feiltolkinger. Senterpartiet mener vi må slutte å kalle dette ei NAV-sak. Det er en trygdeskandale der grunnleggende feil på høyeste nivå kommer i skyggen av komplisert juss. De som burde ta ansvar tar ikke ansvar. Folk betaler prisen.

Saka er vurdert av et granskingsutvalg. Arbeids- og sosialministeren har lagt fram konklusjonene av granskinga for Stortinget. Granskingsutvalget har avdekka alarmerende feil i NAV sin håndtering av saka. Det var svak styring og kommunikasjon, uklare ansvarsforhold og en ledelse som ikke fungerte da NAV begynte å skjønne at de hadde praktisert folketrygdloven feil opp mot EØS-regelverket.

Over NAV står departementet. Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for loven. Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for hvordan NAV fungerer. Arbeids- og sosialdepartementet har avgrensa granskingsutvalgets arbeid til å vurdere NAVs feilpraktisering av regelverket. Dermed har ikke departements rolle blitt vurdert skikkelig.

Helt fra EØS-avtalen blei undertegna i 1992 og fram til i dag har ikke departementet drøfta hva EØS-regelverket betyr for folketrygdloven. NAV og andre har bedt departementet klargjøre forholdet mellom folketrygdloven og EØS-retten i lovforslag til Stortinget. Det har departementet ikke gjort. Departementet sin måte å utforme folketrygdloven på er derfor hovedgrunnen til at dette kunne bli en så stor skandale. Senterpartiet mener departementet har brutt opplysningsplikten til Stortinget. Det er ikke slik vi tar ansvar for feil som truer rettssikkerheten i et åpent samfunn.