VALDRES: NAV Valdres følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor, og flere brukere vil i en periode bli fulgt opp gjennom NAVs digitale løsninger eller per telefon.

– Veilederne våre har god erfaring med å følge opp brukerne digitalt. Nå er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, benytter disse tjenestene. På Ditt nav på nav.no kan du sende spørsmål og motta beskjeder fra NAV-kontoret, sier Pernille K. Storødegård. Innbyggerne kan også ringe NAV på telefon 5555 3333.

NAV har kommet langt i digitaliseringen av ulike tjenester. Vi er derfor godt rustet til å ivareta brukerne også i slike unntakssituasjoner som nå, sier NAV-lederen.

Endringer i NAV-kontoret

NAV Valdres iverksetter tiltak for å beskytte sine brukere og begrense smitte av koronaviruset.

– Vi har stengt kontoret vårt for drop-in besøk og fysiske møter mellom veileder og bruker. Slike samtaler tar vi i stedet på DittNAV, telefon eller videomøte, hvis det er mulig, sier Storødegård.

Hun oppfordrer publikum til i størst mulig grad å logge seg inn på DittNAV på nav.no for å ha dialog med sin veileder og ellers finne informasjonen de trenger på nav.no, arbeidsplassen.no og kommunenes hjemmesider.

Utbetalinger som normalt

NAV-lederen understreker at situasjonen ikke påvirker utbetalinger av stønader og ytelser fra NAV.

– Det er viktig å forsikre alle om at de som mottar penger fra NAV vil få dem utbetalt som normalt, uavhengig av tiltak som iverksettes i forbindelse med den situasjonen vi er i nå, sier Storødegård.

Sosialhjelp og nødhjelp

– Søknadsskjema for sosialhjelp/nødhjelp er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider. Vi har også hengt opp en kasse ved utgangsdøren på Rådhuset på Fagernes, der publikum kan finne søknadsskjema. Når man har fylt ut søknaden, kan den legges i postkassen ved siden av. Vi har eksisterende rutiner for å håndtere nødhjelp utenom den ordinære åpningstiden for drop-in, og som fungerer godt. Disse rutinene vil også gjelde i den situasjonen vi nå er i: Personer som akutt kommer i en nødssituasjon som gjør at de står uten bolig eller penger til mat, kan ringe 5555 3333 og oppgi at det er en nødssituasjon. Da vil våre veiledere få melding og ta kontakt. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan regne med at nødhjelpssøknader som mottas etter kl. 1200 blir behandlet samme dag.

Permitteringer

Alle bedrifter som planlegger å permittere flere enn 10 ansatte, er pliktige til å informere NAV om dette.

– For at NAV Valdres skal gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at vi har et godt overblikk over hva som skjer. Derfor vil jeg minne om at arbeidsgiverne skal sende inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes, sier Storødegård. Arbeidsgiverne finner god informasjon om dette på nav.no/bedrift. De kan også ta kontakt med NAVs arbeidsgivertelefon 5555 3336.

Permitteringsvarsler sendes via eget skjema på nav.no. Ansatte som blir permittert henvises til nav.no eller telefon 5555 3333.