Ti flere arbeidsledige i Vestre Slidre i januar

NAV
Arbeidsledighet *** Local Caption *** NAV, arbeidsledighet, arbeidssøkere

NAV Arbeidsledighet *** Local Caption *** NAV, arbeidsledighet, arbeidssøkere Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ved utgangen av januar var det registrert 4 354 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,6 prosent.

DEL

Innlandet/Valdres: – Selv om ledigheten fortsatt var lav i Innlandet, var den høyere enn på samme tid i fjor, sier direktør Bjørn Lien.

I kommunene i Valdres var det i januar en generelt lav ledighet. Sammenliknet med desember har derimot fire av seks kommuner hatt en økning i helt arbeidsledige. Vestre Slidre har den største økningen, fra 18 helt ledige i desember til 28 helt ledige i januar. Sør-Aurdal og Vang er de kommunene som har redusert arbeidsledigheten, med henholdsvis tre og fire personer.

KommuneAntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra desember, antall
Sør-Aurdal251,628 (-3)
Etnedal121,810 (+2)
Nord-Aurdal611,859 (+2)
Vestre Slidre282,418 (+10)
Øystre Slidre231,320 (+3)
Vang91,013 (-4)

Økt ledighet i fylket

Det er brudd i statistikken over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av en ny registreringsmetode for arbeidssøkere.

– De bruddjusterte tallene viser at Innlandet hadde en økning i antall helt ledige sammenlignet med samme måned i fjor, mens den bruddjusterte bruttoledigheten hadde en tilsvarende nedgang. Årsaken til dette er at andelen arbeidssøkere på tiltak i Innlandet var lavest i landet, sier Lien.

Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt i januar måned. Region Nord-Østerdal hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,3 prosent, etterfulgt av Lillehammerregionen med 1,5 prosent. Ledigheten var høyest i Kongsvingerregionen med 2,7 prosent.

Høyest ledighet innen butikk- og salgsarbeid

Denne måneden var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid med 550 helt ledige arbeidssøkere. Ledigheten innen bygg og anlegg og industriarbeid var også blant de høyeste i fylket med henholdsvis 536 og 494 personer.

Stor tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i januar måned en tilgang på 2 124 ledige stillinger. Dette var imidlertid noe lavere enn i samme måned i fjor. Klart flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 631 stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen flere andre store yrkesgrupper.

Utviklingen fremover

Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i fylket vårt, og tilgangen på ledige stillinger er stor.

– Med bakgrunn i en noe endret ledighetsutvikling i andre halvår i 2018, sammenlignet med tidligere år, har vi likevel prognosert med en svak økning i gjennomsnittlig ledighet i 2019, som vi venter skal bli på 1,9 prosent, avslutter direktør Lien.

Artikkeltags